Teaching for Quality Learning


John Biggs utkom 2003 med sin bok Teaching for Quality Learning at University. Den har sedan dess fått relativt stor spridning. Till exempel används den som kurslitteratur för högskolans lärare, både i Sverige och utomlands. Det finns motsvarande titlar på engelska för lärare i High school eller secondary school. Jag tycker dock att denna bok är intressant även för gymnasiets lärare eftersom bokens resonemang och slutsatser går att överföra till svenska gymnasieförhållanden.

Nåväl. Biggs bok tar upp många olika saker och refererar till en hel del olika studier. Jag tänkte här dock endast beröra det han inledningsvis, och mera allmänt, har att säga om motivation och lärande.

Motivation och lärande
Biggs har som sitt grundproblem att inte lika stor del av studenter idag har den inre motivationen som i sig leder till bra lärande. Idag är det vanligare med studenter som mest ser till det som kan landa dem ett jobb. De ser oftast till betyg, diplom och behörigheter. Denna kategori av studenter drar, enligt Biggs, mot minsta motståndets lag i sina studier, vilket leder till ett förytligande av kunskaperna.

Biggs ser ett antal lösningar på detta problem, dels framför han sin multiplikationsmodell för motivation, dels för han fram examinationens roll som verktyg för att styra studenterna mot ett effektivt lärande.

Multiplikationsmodellen handlar om att det måste etableras två saker (faktorer) för att någon ska kunna känna motivation. Dels måste det som ska läras upplevas som nyttigt och användbart, dels måste eleven tro att hon kan klara kursen. Om eleverna tror att den framtida nyttan av det lärda är noll, eller om de tror att chansen att klara kursen är noll – så sjunker motivationen. Med samma logik så följer att om nyttan av det lärda är uppenbar och möjligheterna att framgångsrikt lära sig är relativt goda så blir produkten, motivationen, större.

Vad beträffar examinationens roll pekar Biggs på att elever ofta frågar om x eller y ”kommer på provet”. Biggs menar att detta inte är något som en lärare ska raljera med – utan att det är något man ska utnyttja. Det gäller att tänka på examinationen tidigt i kursplaneringen så att examinationen passar det som man faktiskt ägnat tid och energi på att lära ut. Detta kallar Biggs för alignment.

En kurs ska ha en tydlig och konsekvent linje från kursmål, till lektioner, till prov, till utvärdering. Om undervisning och examination är ur led så ödar eleverna tid på saker som de inte får betalt för på provet, eller motsvarande.

Biggs är dock inte nöjd med att elevernas kurser präglas av aldrig så god alignment. Det är en nödvändig komponent som är beroende av en annan, nämligen att examinationen och lärandeaktiviteter styr mot djuplärande. Detta möjliggörs genom undervisning och examination som stödjer förståelse och självständigt tänkande. Eleven ska erbjudas tillfälle att själv få reflektera eller ta ställning för att på så sätt göra kunskapen till sin egen (se vidare konstruktivistisk pedagogik).

Biggs modell för utbildningsplanering kallas också för constructive alignment… Undervisningen ska linjera från mål till examination, men den ska också utgå från att eleven är mer än ett tomt kärl som ska fyllas med fakta – hon är en reflekterande varelse som kan så mycket mer än bara memorera.

Biggs har kommit fram till sina slutsatser genom forskning kring skillnader i lärandeutfall (learning outcomes) och hans modell är på många sätt lik Martons och Dahlgrens. Aktiviteter och examination som betonar och kräver förståelse och analys är en förusättning för att eleverna ska lära sig just detta. Om eleverna under lektioner och prov endast avkrävs att komma ihåg  så är det det de gör – och så glömmer de det mesta till slut ändå. Det som eleven förstått däremot, kan inte på samma sätt bli ”avförstått” (deunderstood), hävdar han.

2 kommentarer

Under Boktips, Lärande, Motivation

2 svar till “Teaching for Quality Learning

  1. Hej, jag har läst, och ska köpa boken. Tack för att du delade med dig. Anne-Marie

  2. Ping: Prov - fel väg « Babels torn

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s