Prov – fel väg?


Kommer det här på provet? Det är en fråga många elever ställer. Jag gissar att många lärare skakat på huvudet åt denna fråga och sagt till sig själva: ”åh herre Gud, när ska de förstå att de ska lära för sin egen skull?”

Till slut förstod jag dock att provet var det skarpa i utbildningen för väldigt många elever. Detta fick mig at tänka om. Varför ska jag se detta som ett problem? Det är en förutsättning – utnyttja den! Jag började pröva ut olika bedömningsinstrument som betonade process, reflektion och bearbetning. Jag började vända upp och ner på min planering och redan från början fråga mig: hur ska provet/bedömningsinstrumentet se ut? Och: hur kan det se ut givet kunskapsmålen?

Jag vill inte påstå att lösningarna alla gånger var perfekta men de var i alla fall genomtänkta och hängde ihop. Jag var kort sagt en smula nöjd: examination är bra; genomtänkt bedömning stöttar lärande, gud vad bra det blev…

Men det fanns en orm i paradiset. Examinationen kan bli en gökunge. Hela tänket kring linjen från mål till kriterium, till examination, till standarder riskerar ändå att missa något viktigt trots all sin formalistiska perfektion. Det finns något som kan gå förlorat. Utbildning är ju inte en geometrisk figur och man kan inte ersätta en dikt med en ekvation…(Läs gärna Kroksmarks kritik av den målstyrda skolan i hans eminenta artikel En tankes fall i praktiken.)

Det jag försöker komma åt (igen) är utbildningens mänskliga dimension. Det behövs lite vardaglig mänsklighet i skolan. Det handlar om saker som respekt och aktning för eleverna, men det handlar också om avsikter.

Läraren som avser att lära ut och som försöker, kanske med föreläsningar, kanske med grupparbeten, kanske med laborationer – strunt samma säger jag – en lärare som vill och försöker lära ut sprider sitt intresse och möter eleven där hon är. Om läraren vill lära ut, visar det och försöker lära ut med de metoder som han/hon kommer på, så räcker det längre än all formalism världen.

(Jag tror att många elever i princip kan lukta sig till om det finns något intesse på andra sidan katedern. Om det inte finns, så märks det och det betyder något för eleven. Det inspirerar och förpliktigar, tror jag.)

Givet allt detta ser jag nu med viss oro på den sittande regeringens ivran för fler prov i skolan. Det ska testas till höger och vänster.  I värsta fall driver proven fram en serie av hetsplugganden drivna av provets tyranni. Utrymmet för improvisation, anpassning och ”mänskliga möten” kan fullständigt att ätas upp av det överskuggande hotet: Det nationella provet.

Det tänkbara scenariot jag ser framför mig är att provet inte längre blir det eleven eventuellt undrar över, eller är nyfiken på – utan den piska vi lärare hytter med: ”läs nu läxan, lös alla (meningslösa) uppgifter – för på fredag är det prov”. Provet går från utvärderingsredskap, till pedagogiskt och motivationsmässigt instrument. Provet blir skolans ”ultima ratio” (för att parafrasera Balzac). Du behöver inte bli intresserad så länge vi kan driva dig framför oss, med provet som piska.

Jag ser nu också i Guardian att provhysterin börjar visa sina brister i Storbrittanien. Jag undrar om vi i Sverige ska behöva upprepa misstag som redan är kända?

1 kommentar

Under Debatt, Lärande, Motivation, Skola

Ett svar till “Prov – fel väg?

  1. Intressant!
    Jag brottas vidare med frågan om den här geometriska figuren där mål, undervisning och examination bildar en perfekt enhet. Det är ju en vacker bild – men ganska svår att förverkliga eftersom en stor del av det som sker i klassrummet är oförutsägbart. Och ska jag bevaka den dimensionen måste jag nog ge upp bilden av symmetri.

    Tack för länken!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s